Oct 14 2005

Kárahnjúkar’in protestileiriläisten julistus

Olemme kokoontuneet vastustamaan yhtiöiden voitontavoittelun vuoksi tapahtuvaa jatkuvaa maailmanlaajuista ympäristötuhoa. Olemme tulleet tänne vaikuttaaksemme kamppailun tasapainoon – kamppailun joka on esitetty kansallisena, mutta on itse asiassa paljon laajempi: Narmada’n padoilta Intiasta ehdotetulle Ilisu’n padolle Turkkiin kyseessä ovat tarinat isoista bisneksistä ja sortavista hallituksista. Kamppailu planeettamme pelastamiseksi kuten kamppailu inhimillistä sortoa vastaan on globaalia, joten meidän täytyy myös olla globaaleja. Olemme täällä estääksemme Kárahnjúkar’in patoprojektia tuhoamasta Länsi-Euroopan viimeistä suurta erämaata.

Islannin luonnonvarojen teollistaminen ei ainoastaan turmele laajoja luonnonkauniita maisemia ja tieteellisesti arvokkaita alueita vaan vahingoittaa lajeja kuten poro, hylje ja kalat sekä jo ennestäänkin uhanalaista lyhytnokkahanhea sekä lukuisia muita lintulajeja. Tämä mieletön luontoon kohdistettu vandalismi vaikuttaa sekä Islannin turismiteollisuuteen että islantilaisten terveyteen ja elämänlaatuun. Tämän teollistamisen myötä Islantiin tuodaan uusia saasteita. Rikkidioksidi, typpi ja monet muut alumiinin jalostuksessa käytetyt kemikaalit ovat kaikki tarpeettoman ja lyhytnäköisen voittojentavoittelun ajaman alumiiniteollisuuden ympäristöbarbarismin tulosta. Kárahnjúkar’in, joka on vain yksi monista suunnitelluista padoista, taakan alla tukehtuvat niin joet kuin ihmisetkin.

Jos tämä patoprojekti jatkuu tasoittaa se tietä samanlaisille padoille jäätikköjoilla kautta Islannin ylänköjen; Thjórsárver (jota kansainvälinen Ramsarin sopimus suojelee), Langisjór (yksi Euroopan kauneimmista järvistä), Skagafjördur’in alueen joet sekä Skjálfandafljót. Kaikki vain jotta voitaisiin luoda energiaa alumiiniyhtiöille. Jos tämän annetaan tapahtua Islanti kärsii saman surullisen kohtalon kuin muut vastaavanlaisten projektien alaisuuteen joutuneet yhteisöt ympäri planeettaa.

Ympäri maailmaa ihmiset kokoontuvat yhteen vastustaakseen sekä yhtiöiden että hallitusten räikeitä valheita, korruptiota ja sortoa. Tässä hengessä pyydämme kaikkia Kárahnjúkar’in patoa vastustavia organisoimaan tai osallistumaan solidaarisuusaktioihin globaalisti tai paikallisesti.

Maailma ei ole kuolemassa, sitä tapetaan – mikään veruke ei oikeuta hiljaisuutta.

Náttúruvaktin