aug 04 2008

Nederlanders en Belgen bezetten bouwplaats in IJsland

Nederlanders en Belgen bezetten bouwplaats in IJsland

HELGUVIK (IJSLAND) – Zaterdagochtend (19 juni 2008) hebben 40 activisten de bouwplaats van aluminiumsmelter Helguvík in IJsland bezet. De activisten ketenden zich vast aan machines en bouwkranen. Hierdoor heeft het bouwwerk de gehele dag stilgelegen. Van de 40 activisten, waren er 15 afkomstig uit Nederland en België. In IJsland willen bedrijven grote aluminiumfabrieken en dammen bouwen. Hiermee wordt een groot deel van de bijzondere IJslandse natuur vernietigd. Inwoners van IJsland verzetten zich hiertegen en worden daarin gesteund door een internationale coalitie.

Om goedkoop aluminium te kunnen produceren, is er een megalomaan plan bedacht
waarin een groot deel van IJsland wordt vol gebouwd met dammen om energie op te
wekken. De productie van aluminium heeft veel energie nodig. Met de bouw van
deze dammen en het vervolgens onder water zetten van grote gebieden in IJsland
wordt unieke natuur vernietigd. De grondstoffen voor aluminium wordt in Afrika
en Jamaica gewonnen. Hierbij worden op grote schaal mensenrecht geschonden en
het milieu schade toegebracht.

De afgelopen zaterdag bezette bouwplaats is van het Amerikaanse Century
Aluminium. Dit bedrijf wil hier een grote aluminiumsmelter bouwen en vernietigd
zowel in IJsland als elders in de wereld grote stukken natuur. In Congo heeft
Century een exclusief contract met het regime bedongen. Hier worden op grote
schaal mensenrechten geschonden en natuur vernietigd.

De activisten hebben hun actie volgehouden tot in de middag. Hierdoor heeft het
werk de gehele dag stil gelegen. De internationale coalitie Saving Iceland
voert al enkele jaren actie tegen deze plannen. Bij deze bezettingsactie deden
ook 10 Nederlandse en 5 Belgische GroenFront!-activisten mee. Komende tijd
zullen er meer acties gaan plaats vinden in IJsland tegen de bouw van de dammen
en aluminiumsmelters. Internationaal is er ook opgeroepen deze week voor
solidariteitsactie elders in de wereld.

Náttúruvaktin