Jan 13 2004

I anledning av Nordiska Ministerrådets konferens

September 2004

Natturuvaktin.com

I anledning av Nordiska Ministerrådets konferens om informationsteknologi och demokrati som nu äger rum på Hotel Nordica I Reykjavik.

Just nu håller det statliga energibolaget Landsvirkjun på att bygga Kárahnjukar-kraftverket på östra centrala höglandet pa Island. Den skall vara klar hösten 2006 då den 54 km_ dammen skall fyllas. Då förstörs ett absolut unikt område norr om Vatnajökull, på Europas största orörda vildmark. Den 1. augusti 2001 beslöt Islands Planeringsstyrelse att projektet inte skulle genomföras på grund av oersättliga skador på naturen. Detta ogiltigförklarades av regeringen. Allmänheten fick aldrig en ärlig chans att I ett val eller på annat sätt ta ställning till om man ville eller inte ville ha denna förödelse pa den orörda vildmarken.

“Naturvakten uppmanar Nordiska Ministerrådet att låta utföra en undersökning av hur informationsteknologi och PR har använts under tiden när beslutet fattades om Kárahnjúkar-kraftverket på Östlandet. Det avsågs att allmänheten skulle kunna ta ställning genom att hämta utförliga upplysningar från två websites: karahnjukar.is och star.is. Bland annat hänvisades skolungdomar till dessa websites för uppsatsarbete om ämnet. De är subventionerade av statsmakten, och i synnerhet den sistnämnda har genom PR-företaget “Athygli” missbrukats grovt. Gång på gång har det funnits anonyma angrepp på namngivna personers professionella och personliga ära, ifall de har vågat motsätta sig kraftverksprojektet. Detta har drabbat en rad journalister, vetenskapsmän och politiker. Namngivna personer har anklagats för lögner, bedrägeri, förtal och fanatism. På detta sätt har man målmedvetet avskräckt allmänheten från att demokratiskt uttrycka sina åsikter. Naturvakten kräver att detta handlingssätt avslöjas inför hela Norden, att man klarlägger vem som har tagit initiativ till det, vem som är ansvarig. Ytterst är det ministern som har makten över dessa media. Det är grundprincip i ett demokratiskt samhälle att regeringsmakten inte beter sig på detta sätt gentemot sina medborgare..”

Nature Watch

Náttúruvaktin