Archive for 2008

aug 04 2008

Saving Iceland Introduktion


Artikel udgivet i magasinet “Voices of the Wilderness” (nr 2)

Saving Iceland er et internationalt netværk, som bestræber sig på at oplyse om, modstå og standse destruktionen af Islands vildnis for at udvinde energi til tungindustrien.
Højlandet på Island er et af de største og mest gennemgående økologiske områder i Europa, med en unik geologi og subarktisk klima der udgør en forbløffende fauna, flora og landskab.
Men Islands, ofte ubeboet, vildnis har potentiale til at generere store mængder energi fra kæmpe vandkraftværker og geotermiske energi kilder. Det er denne energi, ofte fejlstemplet som “grøn” og “vedvarende”, som lokker multinationale firmaer, oftest aluminiumfirmaer, til Island. Read More

jan 13 2008

Red Island!


Karahnjukar_hands_cropped

En kæmpe inddæmning truer et af Europas vigtigste naturomr�der.
Den islandske regering vil, sammen med v�benfirmaet ALCOA, �delægge Europas sidste store vildmark til fordel for aluminiumsfabrikation.
Gigantiske inddæmninger er p� vej til bygning i Káranjúkar p� Islands �stre h�jland.
De konstrueres udelukkende for at levere energi til ét aluminiums-værk, som ALCOA (der bygges af det krigsprofiterende amerikanske transnationale selskab BECHTEL) s�ledes frit kan f� str�m fra.
Ikke én kilowatttime skal g� til det nationale elnet. Mængder af sjældne dyr og planter vil komme under vand og for altid være tabt.
De multinationale vandaler f�r villig hjælp af Islands regering til at planlægge en milj�katastrofe af uoverskueligt omfang.
Andre aluminiumsfabrikanter st�r gr�digt i k� i h�b om billig energi, hvis andre lovede inddæmninger p� Island skulle blive en realitet.
Besynderligt nok p�tænkes bl.a. Kringsilsárrani og Thjorsáver som ellers er beskyttet af islandsk og international lov.
Det er omr�der af enest�ende natursk�nhed og med botaniske, geologiske og biologiske egenskaber af stor videnskabelig betydning.
Hidtil har den islandske regering ikke holdt sig tilbage med trakasserier og personlige trusler mod personer der arbejder imod dens energipolitik, og islandske natur- og milj�aktivister kæmper en h�rd kamp.
Juni 2005 erklærede Islands h�jesteret ALCOAS fabrikationstilladelse for ugyldig, da virksomheden ikke havde frembragt en ordentlig milj�konse-kvensbeskrivelse, men byggeriet fortsætter som om intet var hændt.

Det er ikke for sent at reagere

Og det ved masser af b�de islandske aktivister og aktivister fra andre nationaliteter.
Et hemmeligt sted p� Island afvikles en camp med det ene form�l at samle en masse aktivister og i fællesskab fors�ge at stoppe og sætte fokus p� Islands kritiske milj�problemer.

Du kan ogs� hjælpe til!

Hvis ikke ved at komme til Island og deltage, s� ved at donere de sm�penge der ligger mellem lommeuld og festflyers, s� de ihærdige aktivister p� Island kan holde campen k�rende s� længe som overhovedet muligt.

Karahnjukar_1stBlockade_2005

Náttúruvaktin