Author Archive

jan 13 2008

Red Island!


Karahnjukar_hands_cropped

En kæmpe inddæmning truer et af Europas vigtigste naturomr�der.
Den islandske regering vil, sammen med v�benfirmaet ALCOA, �delægge Europas sidste store vildmark til fordel for aluminiumsfabrikation.
Gigantiske inddæmninger er p� vej til bygning i Káranjúkar p� Islands �stre h�jland.
De konstrueres udelukkende for at levere energi til ét aluminiums-værk, som ALCOA (der bygges af det krigsprofiterende amerikanske transnationale selskab BECHTEL) s�ledes frit kan f� str�m fra.
Ikke én kilowatttime skal g� til det nationale elnet. Mængder af sjældne dyr og planter vil komme under vand og for altid være tabt.
De multinationale vandaler f�r villig hjælp af Islands regering til at planlægge en milj�katastrofe af uoverskueligt omfang.
Andre aluminiumsfabrikanter st�r gr�digt i k� i h�b om billig energi, hvis andre lovede inddæmninger p� Island skulle blive en realitet.
Besynderligt nok p�tænkes bl.a. Kringsilsárrani og Thjorsáver som ellers er beskyttet af islandsk og international lov.
Det er omr�der af enest�ende natursk�nhed og med botaniske, geologiske og biologiske egenskaber af stor videnskabelig betydning.
Hidtil har den islandske regering ikke holdt sig tilbage med trakasserier og personlige trusler mod personer der arbejder imod dens energipolitik, og islandske natur- og milj�aktivister kæmper en h�rd kamp.
Juni 2005 erklærede Islands h�jesteret ALCOAS fabrikationstilladelse for ugyldig, da virksomheden ikke havde frembragt en ordentlig milj�konse-kvensbeskrivelse, men byggeriet fortsætter som om intet var hændt.

Det er ikke for sent at reagere

Og det ved masser af b�de islandske aktivister og aktivister fra andre nationaliteter.
Et hemmeligt sted p� Island afvikles en camp med det ene form�l at samle en masse aktivister og i fællesskab fors�ge at stoppe og sætte fokus p� Islands kritiske milj�problemer.

Du kan ogs� hjælpe til!

Hvis ikke ved at komme til Island og deltage, s� ved at donere de sm�penge der ligger mellem lommeuld og festflyers, s� de ihærdige aktivister p� Island kan holde campen k�rende s� længe som overhovedet muligt.

Karahnjukar_1stBlockade_2005

nov 28 2002

Miljöaktivister i protest mod dansk byggefirm


MetroXpressen

Modstanden med opførelsen af en af Europas største dæmninger i Island med store naturødeleggelser til følge er nået til Danmark.

En gruppe islandske og danske miljøforkæmpere vil i dag demonstrere foran det danske entreprenørselskab Pihl & Søns hovedkvarter i Lyngby nord for København.

Demonstranterne vil protestere mod selskabets medvirken til i et vigtigt naturområde at opføre enorme dæmninger sem led i udvidelsen af et vandkraftværk, der skal levere billig energi til et endnu ikke opført aluminiumsmelteværk.

Ifælge aktivisterne opretholder Pihl & Søn tilbuddet på det omfattende dæmningbyggeri, mens to andre medlemmer i entreprisen, svenske Skanska og norske Veidekke, angiveligt har trukket sig ud på grund af den folkelige modstand mod de omfattende naturødelæggelser.

Den massive modstand og adskillige miljøadvarsler mod et af Europas største dæmningsbyggerier fik i fjor de islandske myndigheder til at afvise projektet, der skulle have leveret energi til et projekteret norsk aluminiumsmelteværk i Østisland med en årlig kapacitet på 480.000 ton. Men siden vendte de politiske vinde, og nu er dæmningsprojektet ved Europas største gletsjer, Vatnajökull, igen blevet aktuelt.

I forrige måned indledte den berømte islandske musiker Björks mor, Hildur Rúna Hauksdóttir, sultestrejke for at vise sin modstand mod projektet. Ved afslutninger gav hun udtryk for, at hun havde opnået det ønskede, nemlig at der kom fokus på problemet.

Vandkraftværkets planlagte opdæmmede reservoirer vil komme til at påvirke hele det enestående højland med områdets mange sjældne planter og rugeområder for et utal af fugle.
(Ritzau)

 

 

Náttúruvaktin