ágú 17 2005

Yfirlýsing frá mótmælendum í ágúst 2005

Saving Iceland

VIÐ SEM MÓTMÆLT HÖFUM stóriðju og stórfelldum spjöllum á náttúru Íslands undanfarna mánuði við Kárahnjúka og víðar á landinu viljum að gefnu tilefni gefa eftirfarandi yfirlýsingu:

Við mótmæli okkar höfum við beitt aðferðum sem eiga sér ef til vill ekki langa sögu hérlendis en aðgerðir þær sem við höfum staðið fyrir flokkast ekki undir lögbrot. Við erum breiður hópur fólks Íslendinga og útlendinga víðsvegar að og það sem sameinar okkur er virðing fyrir náttúrunni, óþol gagnvart valdníðslu, kúgun og mannréttindabrotum. Við höfum tjáð andúð okkar á stórfelldum spjöllum á einstökum náttúruperlum á hálendi Íslands með því að:

Dreifa upplýsingum um stóriðjuæði íslenskra stjórnvalda sem speglast í fyrirhuguðum virkjanaframkvæmdum sem nú liggja á teikniborði Landsvirkjunar og annarra orkufyrirtækja svo sem í Þjórsárverum, Langasjó, Skjálfandafljóti og í Skagafirði.

Hengja upp borða á stífluvegg með myndum.

Hlekkjað okkur við vinnuvélar og klifrað upp í vinnukrana.

Skrifað slagorð á vinnuskúra á virkjunarsvæði Kárahnjúka.

Mótmælagöngur á vinnusvæði við Kárahnjúka.

Við teljum mótmæli okkar vera klárlega innan ramma íslenskra laga og þess vegna teljum við að brottvísun fólks úr okkar röðum án nokkurrar sakar sé ólögmæt. Brottvísun fólks frá Íslandi og bann við endurkomu til landsins fyrir þær sakir einar að láta í ljósi andstöðu við virkjanaframkvæmdir við Kárahnjúka sem er mjög umdeild ákvörðun samræmist ekki reglum réttarríkis. Við viljum einnig benda á að hluti þess fólks sem er á brottvísunarlista Útlendingastofnunar er þegar farið frá landinu og flestir aðrir verða farnir áður en úrskurður um brottvísun liggur fyrir. Brottvísunin hefur því ekki annan tilgang en þann að útiloka náttúruverndarsinna af erlendu bergi brotnu frá Íslandi næstu árin og einangra þar með íslenska mótmælendur frá umheiminum. Það er alveg ljóst að við munum láta reyna á lögmæti þess að reka þá útlendinga úr landinu sem lýsa yfir skoðun sinni á virkjunarstefnu stjórnvalda.

Við sem staðið höfum að mótmælum höfum mætt aðgerðum af hálfu íslensku lögreglunnar sem ekki eiga neitt skylt við lýðræðislegt réttarríki byggt á virðingu fyrir mannréttindum. Við höfum sætt svipaðri meðferð og værum við hryðjuverkamenn. Þannig höfum við mörg okkar verið lögð í einelti af einkennisklæddum og óeinkennisklæddum lögregluþjónum allt upp í 24 klukkustundir á sólarhring. Lögreglan hefur brotist inn í húsakynni okkar án húsleitarheimildar undir því yfirskyni að birta bréf Útlendingastofnunar þar sem lögreglumenn lögðu hendur á þau okkar sem voru heima og niðurlægðu okkur. Þá hefur verið lagt hald á bifreiðar okkar án heimildar. Sum okkar hafa mátt þola handtökur fyrir engar sakir af óeinkennisklæddum lögregluþjónum og verið færð í fangageymslur lögreglunnar þar sem við höfum mátt þola nauðungarvist án þess að fá vott eða þurrt. Með þessu hefur íslenska lögreglan með valdhroka sínum margbrotið grunvallarmannréttindi okkar svo sem réttin til friðhelgi heimilis og einkalífs. Lögð verður fram kæra til Ríkissaksóknara þar sem farið verður fram á að aðgerðir lögreglunnar sæti opinberri rannsókn.

Ástæða þess að stór hópur mótmælanda frá hinu alþjóðlega samfélagi sem við búum í kom saman á Íslandi í sumar til að mótmæla er eðlileg í ljósi alþjóðavæðingar. Ríkisstjórnin hefur boðið til landsins alþjóðlegum fyrirtækjum til að taka þátt í því stóriðjuæði sem nú heltekur íslenskt þjóðfélag og náttúru.

Fyrirtæki á borð við Alcoa, Bechtel og Imreglio eiga að baki sér langan sakaferil af skemmdarverkum gegn náttúru jarðar og eiga yfir höfði sér enn frekari dóma er varða alvarleg umhverfisskemmdarverk eða spillingu. Þá eru á þeirra vegum fjöldinn allur af útlendingum sem starfa hérlendis. Þessi aðför að náttúru Íslands er ekki einkamál íslendinga, mengun á sér engin landamæri. Íslendingar hafa einnig gefið sig út fyrir að búa á óspjölluðu landi og kynnt sig þannig í samfélagi þjóðanna. Ef stóriðjustefna stjórnavalda verður ekki stöðvuð mun slík kynning á íslenskri náttúru verða ótrúverðug.

Við erum ekki hætt að mótmæla og munum halda áfram baráttu okkar eins og lögboðinn réttur okkar kveður á um. Mótmæli okkar eru fjölbreytt, þau geta birst í formi bóka, kvikmynda, tónlistar, garðsamkvæma, fyrirlestra, upplýsingatjalda, borða, spjalda, orða, hátíða eða kranaklifurs. Við munum halda áfram að mótmæla sumar eftir sumar, vetur eftir vetur uns okkur hefur tekist áætlunarverk okkar sem er að virkja þjóðina til að sýna hug sinn í verki gagnvart eyðileggingu landsins og skerðingu á tjáningarfrelsi.

Stöðvum illvirkin, stöndum með náttúrunni.

Mótmælendur

Náttúruvaktin